Verwachtingen

Naast het sportieve speelt het sociale aspect een zeer belangrijke rol in onze groep. Om het teamgebeuren zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen hebben we enkele verwachtingen, die hieronder beschreven staan.
Deelname aan onze activiteiten staat gelijk aan de erkenning en naleving van onze waarden.

Bij Zoniën Dogsport gaat het vooral om een leuke tijd te beleven met onze hond. Speciale aandacht gaat naar het gezond sporten voor het dier omdat deze zelf niet tijdig zal aangeven wanneer hij pijn lijdt of over zijn limiet gaat. Van iedereen wordt dan ook verwacht dat hij zijn viervoetige partner met het allergrootste respect behandelt en aandacht heeft voor eventuele ongemakken. Bij een partnerschap met een hond komen de elementaire behoeften zoals voeding, huisvesting, liefde en vertrouwen op de eerste plaats. Pas als hieraan is voldaan kan men samen van sport en spel genieten.

 • Als iets niet lukt of niet naar wens verloopt is dat geen schande en hoeft men dit zeker niet uit te werken dmv verbaal of fysiek geweld naar de hond toe!

 • Naar anderen toe ( trainers, groepsleden, buitenstaanders...) gedragen we ons correct en nemen we een vriendelijke en positieve houding aan. Dit is waar wij voor staan en dit is het imago dat we naar omstaanders willen uitstralen.

 • We trainen zelden op de openbare weg maar ook in het bos houden we ons aan enkele regels.
  We blijven op de paden en houden rekening met andere bos gebruikers.
  Wanneer anderen ons kruisen of willen inhalen, lopen we achter elkaar op 1 lijn, om hen ruimte te geven om dit veilig te laten gebeuren.
  Bij paarden wordt extreem voorzichtig gehandeld en eventueel zet u zich aan de kant met uw hond.

 • Er wordt geen afval achter gelaten.

 • Geleend materiaal wordt behandeld alsof het uw eigen materiaal betreft en na de training terugbezorgd tenzij anders overeengekomen met de eigenaar.

 • Wanneer er wordt deelgenomen aan evenementen gedragen we ons volgens onze waarden en respecteren we de regels zoals ze ter plaatse gelden.

 • Help anderen om onze waarden te respecteren en spreek degene aan die zich er niet aan houdt. Zo nodig kan dit gemeld worden aan de begeleiders.

  Groepsleden die last hebben van storend en/of afwijkend gedrag kunnen dit best uitspreken. Idealiter in een persoonlijk gesprek met de betrokken persoon, maar als dat geen uitkomst biedt of de persoon durft dit niet, kan dit gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. Deze kan dan meedenken over een mogelijke oplossing. In extremis kan besloten worden om het lidmaatschap van het betreffende lid te beëindigen.
  De vertrouwenspersonen zijn : Alice, Emilie, Karen en Steven.